(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25/12/2019. 
Ngày 25/12: 2/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 25/12: 2/414 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 412 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Điện lực Trảng Bom thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20191265017 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu phi tư vấn có giá gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty cổ phần Hòa Phú (tỉnh Vĩnh Long) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20191266842 - 00) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.