(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1