(BĐT) - SacomBank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá tài sản và các khoản nợ tại SacomBank ảnh 1