(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Agribank Chi nhánh huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1