(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Tài sản là quyền sử dụng đất: - Tổng diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án là 55.459,30 m2 tại mặt bằng các lô NV1, NV2, LK1, LK2 (khu vực đường B6 kéo dài); mặt bằng các lô LK2, LK4 (đường B10); mặt bằng các lô LK3, LK5 (đường TT12) theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 4