(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Khu đất Nhà văn hóa khu Pheo, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Quyền sử dụng: 265,4 m2 đất; Tài sản gắn liền với đất: 03 ngôi nhà; Tổng diện tích sàn xây dựng: 148,3 m2, thuộc đất ở đô thị, đường phố loại 6, vị trí 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3