(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài snar tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1