(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Agribank Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho và dây chuyền máy móc tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1