(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 91 thửa đất ở thuộc dự án: Phát triển quỹ đất khu vực Ngã Ba Pheo, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. - Diện tích từ 423,0m2/thửa đất đến 585,0m2/thửa đất.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 91 thửa đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 6