(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

180 lô đất ở thuộc khu QHDC xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 7
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 8
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 9
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 10
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 180 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 11