(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7