(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đồng Bong, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (đợt 2). Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất ở tại nông thôn. Loại đất: Đất ở tại nông thôn. Tổng diện tích đất: 502,3 m2; Tổng số thửa đất đấu giá: 05 thửa đất; Diện tích thửa nhỏ nhất: 99,9 m2; Diện tích thửa lớn nhất: 101,0 m2. (Có bảng kê chi tiết kèm theo).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Lạc Thủy;

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 05 thửa đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 5