(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh và Công ty CP Thương mại sản xuất Muối Thiên Nhiên tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn vào ngày 25/11/2021 như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá khoản nợ của ông Nguyễn Hữu Khoa, bà Hoàng Thị Hạnh và Công ty CP TMSX Muối Thiên Nhiên tại Agribank Chi nhánh Hóc Môn ảnh 1