(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá khoản nợ của bà Đỗ Thị Thu Nga và ông Nguyễn Thanh Sang tại Agribank Chi nhánh 9 vào ngày 25/11/2021 như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá khoản nợ của bà Đỗ Thị Thu Nga và ông Nguyễn Thanh Sang tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1