(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Ủy ban nhân dân xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng kinh doanh các ki ốt và lô quầy có thời hạn đối với 06 ki ốt (Lô A) tại chợ xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; Tổng diện tích: 264,2 m2 (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn phẩy hai mét vuông); thời hạn sử dụng: 3 năm, được UBND huyện Ea Súp phê duyệt đấu giá

Ủy ban nhân dân xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk

Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng kinh doanh các ki ốt và lô quầy tại chợ xã Ea Lê, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng kinh doanh các ki ốt và lô quầy tại chợ xã Ea Lê, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng kinh doanh các ki ốt và lô quầy tại chợ xã Ea Lê, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê quyền sử dụng kinh doanh các ki ốt và lô quầy tại chợ xã Ea Lê, tỉnh Đắk Lắk ảnh 4