(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá căn hộ chung cư tại Quận 8, TP.HCM ảnh 1