(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Mê Kông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TPHCM ảnh 1