(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Ngân hàng NCB ủy quyền như sau:

Ngày 25/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và máy móc thiết bị tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1