(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Trường THPT Hựu Thành, tỉnh Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Khu phố Hưu Thành, huyện trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 25/11/2020 như sau:

1. Đặc điểm tài sản:

1.1. Tài sản đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe hai bánh.

- Diện tích khuôn viên đất cho thuê: 132m2.

- Thời hạn cho thuê: 09 tháng.

- Giá khởi điểm: 16.200.000 đồng/09 tháng.

1.2. Tài sản đấu giá cho thuê mặt bằng làm căn tin.

- Diện tích khuôn viên đất cho thuê: 98m2.

- Thời hạn cho thuê: 09 tháng.

- Giá khởi điểm: 117.000.000 đồng/09 tháng.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 - 200.000 đồng/đơn đăng ký.

3. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/cho thuê mặt bằng mặt bằng bãi giữ xe hai bánh và 23.000.000 đồng/cho thuê mặt bằng làm căn tin. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 18/11/2020 đến ngày 20/11/2020 (giờ hành chính).

4. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 19/11/2020 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian địa điểm bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/11/2020 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Tổ chức công bố giá: Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 25/11/2020 tại trường THPT Hựu Thành tỉnh Vĩnh Long.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ hành vi dân sự, năng lực tài chính theo quy định đến đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tối đa 03 vòng, theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.

Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo tạm dừng đấu giá

Về việc tạm dừng đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và cho thuê mặt bằng bãi giữ xe hai bánh do trường THPT Hựu Thành quản lý theo Thông báo số 904/TB-KGAP ngày 03/11/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang về việc đấu giá tài sản

Căn cứ Bản đề nghị ngày 11/11/2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Hựu Thành về việc đề nghị thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê tài sản;

Nay Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và cho thuê mặt bằng bãi giữ xe hai bánh do trường THPT Hựu Thành quản lý theo Thông báo số 904/TB-KGAP ngày 03/11/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang về việc đấu giá tài sản.

Lý do: Trường THPT Hựu Thành phải làm lại đề án cho thuê tài sản theo ý kiến thống nhất của Sở Tài chính với Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: “Sở Tài chính thống nhất theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép đối với các trường có đề án với thời gian cho thuê 01 năm thì trường lập và trình phê duyệt lại đề án với thời gian cho thuê từ 03 năm đến 05 năm để trình cấp có thẩm quyết xem xét quyết định” (Trích Công văn số 1865/STC-QLGCS&TCDN ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính Vĩnh Long về việc có ý lập lại đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long quản lý có thời gian thực hiện cho thuê 01 năm).

Trên đây là thông báo tạm dừng đấu giá cho thuê tài sản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.