(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Ban Quản lý chợ Bà Rịa ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê gồm:

1. Bãi giữ xe nhà B (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 17.271.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 207.252.000 đ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy triệu hai trăm năm mươi hai ngàn đồng)

2. Bãi giữ xe nhà C (sau chợ chính TTTM Bà Rịa), diện tích 221m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 12.693.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 152.316.000 đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu ba trăm mười sáu ngàn đồng)

3. Nhà vệ sinh tầng lững trái (khu uống tóc), diện tích 77,48m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 3.579.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 42.948.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

4. Nhà vệ sinh tầng lững phải (khu bánh kẹo), diện tích 77,48 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 3.579.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 42.948.000 đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

5. Nhà vệ sinh lầu 1 trái (khu giày dép), diện tích 116,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 3.353.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 40.236.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu hai trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

6. Nhà vệ sinh lầu 1 phải (khu vải sợi), diện tích 116,11 m2, thời hạn cho thuê là 01 (một) năm

Giá khởi điểm: 3.353.000đ/tháng x 01 năm (12 tháng) = 40.236.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu hai trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

Xem tài sản từ ngày 04/11/2020 đến ngày 23/11/2020, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn đăng ký từ ngày 04/11/2020 đến ngày 23/11/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Phí mua hồ sơ: Theo quy định của từng tài sản đăng ký. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 25/11/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0902303303.