(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tháo dỡ nhà làm việc gồm có: Nhà căn tin; Nhà làm việc Phòng Thời sự và chuyên mục; Nhà làm việc Phòng Tài chính Kế toán…bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm: 169.270.909 đồng. Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 19+20/11/10/2019, tại số 50, Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long).

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 20/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 33.000.000 đồng/01 hồ sơ.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có ngành, nghề đăng ký kinh doanh “phá dỡ công trình xây dựng” do cơ quan có thẩm quyền cấp thì được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 20/11/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019).

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/11/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3509905.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.