(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 25/10/2021, đấu giá xe ô tô Samco tại Hà Nội ảnh 1