(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Lâm sản: 33,410 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 9,560 Ster củi SP6; 125kg gốc, bìa Sp5, 134 kg hạt Ươi. Phương tiện: 04 xe máy độ chế (phế liệu); 01 cưa xăng, 01 cưa cá mập, 01 cưa tay, 01 cái rìu và 05 dao rựa. Tổng giá khởi điểm: 142.841.050 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn không trăm năm mươi đồng). Nguồn gốc: tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Địa chỉ tài sản: tại Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai – 168 Hùng Vương, TT. Ia Kha, huyện Ia Grai và Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai – xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Ngày 25/10/2021, đấu giá tài sản và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá tài sản và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2