(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể là: Tài sản 1 (TS 12-C): Toàn bộ bể bơi và khu vực phụ trợ xung quanh bể bơi tại tầng 4 - nhà C: 917 m2. 2. Mục đích tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê nêu trên sẽ được sử dụng cho các mục đích hoạt động của các công ty, đơn vị và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật. 3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ: - Đơn giá khởi điểm: 105.000 đồng/m2/tháng. - Giá khởi điểm: 1.155.420.000 đồng/ năm. Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. - Thời gian cho thuê: 01 năm. - Sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê tài sản, căn cứ kết quả đấu giá và hợp đồng thuê tài sản lần đầu sẽ cho gia hạn thời gian thuê theo từng năm. Thời gian thuê tối đa cho tài sản là 5 năm (60 tháng). Lưu ý: Giá cho thuê là giá trúng đấu giá và được áp dụng trong 01 năm đầu tiên của thời gian thuê, từ năm thứ 02 trở đi, đơn giá sẽ tăng thêm tối đa 10% so với giá trúng giá ban đầu. - Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng. - Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền thuê TS tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền thuê TS tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền thuê TS tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền thuê TS tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền thuê TS tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 5