(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồng Ngự với các nội dung như sau: - Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 77 tọa lạc tại khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 2), cụ thể sau: - Vị trí khu đất: Phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. - Tổng diện tích: 595 m2. - Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại – Dịch vụ. - Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. - Thời hạn thuê đất: 50 năm (năm mươi năm). - Tổng giá khởi điểm: 12.852.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự

Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất thuê tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 5