(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 19 lô đất ở tại khu X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản

Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 5