(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

* Vị trí 1: Quyền sử dụng 07 ô đất ở tại khu 2, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập. - Diện tích: từ 110,0 ÷ 120,0m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 2.200.000đ ÷ 2.700.000đồng/m2. - Tiền đặt trước: 45.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/bộ. * Vị trí 2: Quyền sử dụng 09 ô đất ở tại khu Quyết Tiến (khu 8), xã Xuân Viên, huyện Yên Lập. - Diện tích: từ 132,0 ÷ 229,0m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 3.500.000đ ÷ 4.000.000đồng/m2. - Tiền đặt trước: 100.000.000đồng/ô đất. Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/bộ.

UBND huyện Yên Lập (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất)

Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 16 ô đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ ảnh 3