(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Ngân hàng TP Bank ủy quyền như sau:
Ngày 25/10/2021, đấu giá quyền phát sinh mua căn hộ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1