(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng

Ngày 25/10/2021, đấu giá lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...tại TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...tại TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...tại TP. Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...tại TP. Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá lô nước xả vải, giấy dán tường, camera...tại TP. Đà Nẵng ảnh 5