(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 25/10/2021, đấu giá khối lượng đất đá dư thừa từ việc thi công công trình tại TP. Hải Phòng

Đấu giá tài sản là khối lượng đất đá dư thừa

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Đồ Sơn

Ngày 25/10/2021, đấu giá khối lượng đất đá dư thừa từ việc thi công công trình tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá khối lượng đất đá dư thừa từ việc thi công công trình tại TP. Hải Phòng ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá khối lượng đất đá dư thừa từ việc thi công công trình tại TP. Hải Phòng ảnh 3