(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Ban quản lý Cảng Bến Đầm ủy quyền như sau:

Cho thuê trạm cấp nhiên liệu cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Ban quản lý Cảng Bến Đầm

Ngày 25/10/2021, đấu giá cho thuê trạm cấp nhiên liệu cảng Bến Đầm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá cho thuê trạm cấp nhiên liệu cảng Bến Đầm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá cho thuê trạm cấp nhiên liệu cảng Bến Đầm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá cho thuê trạm cấp nhiên liệu cảng Bến Đầm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 4