(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 ủy quyền như sau:

02 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý.

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 25/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng và tài sản thiết bị thanh lý tại thành phố Đà Nẵng ảnh 6