(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Cục Hải quan Kiên Giang ủy quyền như sau:

Lô gỗ Hương, số lượng 19,2835m3 (kèm theo bảng kê chi tiết). - Giá khởi điểm: 674.923.000 đồng. - Giá khởi điểm trên không bao gồm các chi phí có liên quan.

Cục Hải quan Kiên Giang

Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 6
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 7
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 8
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 9
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 10
Ngày 25/10/2021, đấu giá 19,2835m3 gỗ Hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 11