(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 25/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1