(BĐT) - Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ ủy quyền như sau:

Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 49 Hoàng Diệu, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ. Địa chỉ: 74 Trần Hưng Đạo, KV Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tên tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, cụ thể:

- Danh mục loại đất và diện tích:

+ Đất Chợ (DCH): 8.375,6 m2.

+ Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 559,6m2.

- Vị trí đất: Phần đất thuộc thửa số 244, 245, 286, 287, 288, 289, 290, 465, 105 và 106; tờ bản đồ số 11, 12, 13 và 16, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (kèm sơ đồ vị trí khu đất được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 21/12/2017).

- Tài sản gắn liền với đất: 

STT

Tên tài sản

Diện tích

(m2)

1

Nhà lồng A

1.347,7

2

Nhà lồng B

873,6

3

Nhà lồng C

1.068,5

4

Nhà mui dãy ăn uống cặp nhà lồng A

124,5

5

Nhà mui Nhà lồng B

208

6

Nhà mui Nhà lồng C

885,6

7

Nhà mui cặp Nhà lồng C

227,8

8

Dãy nhà ki-ot (5dãy)

243,2

9

Dãy nhà ki-ot (3dãy)

218,9

10

Cải tạo dãy Nhà lồng A

547

11

Khu dãy nhà ăn

124,5

12

Nối dài dãy nhà ăn, mở rộng dãy nhà ăn cập bên khách sạn Sông Trà

245

13

Khách sạn Sông Trà

413,4

- Mục đích sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hình thức: Đấu giá quyền thuê đất theo phương thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và bán đấu giá tài sản gắn liền với đất.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 76.859.694.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn đồng)

Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất là: 72.145.026.000 (Bảy mươi hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, không trăm hai mươi sáu ngàn đồng);

- Tài sản trên đất là 4.714.668.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng).

Theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với chợ Long Mỹ để đầu tư thực hiện dự án Chợ Long Mỹ, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/09/2019 đến ngày 22/10/2019 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 22/10/2019 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/10/2019 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 0111000354410 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 25/10/2019. Tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ. Địa chỉ: 74 Trần Hưng Đạo, TT. Long Mỹ, Long Mỹ, Hậu Giang.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Tại Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số 49 Hoàng Diệu, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

* Đối tượng và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hành, trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích đã được quy hoạch.

+ Có phương án cải tạo, sắp xếp, kinh doanh, khai thác chợ phù hợp với quy định hiện hành.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai, giấy phép kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, có năng lực trong quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng Công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng Công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá. Việc đại diện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Về cam kết tiến độ thực hiện dự án:

+ Đảm bảo tiến độ triển khai dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tính từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá là 06 tháng.

+ Trường hợp triển khai thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ nêu trên thì đơn vị giao tổ chức thực hiện việc đấu giá trình UBND tỉnh tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Nhà nước không bồi thường đối với giá trị tài sản mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đã đầu tư trên đất.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá).