(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá TN An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Phú, địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang như sau:

1) Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, cụ thể:

- Địa chỉ khu đất: Thửa đất số: 224, tờ bản đồ số: 20, tọa lạc tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

- Vị trí đất: gồm 3 vị trí: vị trí 1: 1.189,8 m2, vị trí 2: 1.674,4 m2, vị trí 3: 2.437,2m2 thuộc đường loại 1 – quốc lộ 91 (đường số 6 (KDCĐB) – đường Lý Nhân Tông);

- Loại đất khai thác: Đất thương mại dịch vụ (TMDV);

- Diện tích khu đất: 5.301,4 m2 (năm ngàn ba trăm lẻ một phết bốn mét vuông), diện tích công trình: 806,5m2 (tám trăm lẻ sáu phết năm mét vuông);

- Đơn giá đất tính tròn: 5.486.000 đồng/m2;

- Hình thức giao đất: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất;

- Thời hạn cho thuê đất: 50 (năm mươi) năm;

- Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tổng giá khởi điểm: 30.297.040.000 đồng (ba mươi tỷ hai trăm chín mươi bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).

2) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc đô thị.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 23/09/2019 đến 10 giờ ngày 18/10/2019 tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 10 giờ ngày 23/10/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (trong giờ hành chính).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/hồ sơ.

- Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm = 6.060.000.000 đồng (sáu tỷ không trăm sáu mươi triệu đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá đối với tài sản mà người tham gia đấu giá đã đăng ký đấu giá, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại số: 0296 3 555533./.