(BĐT) - Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2018 do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty CPTM Thịnh Trí

Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú.

Địa chỉ: số 1059 Phú Riềng Đỏ, KP.Xuân Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/10/2018 tại Hội trường Công ty CPTM Thịnh Trí.

4. Tên tài sản đấu giá: 89,57935 ha vườn cây cao su của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Phú tại X.Phước Thiện, H.Bù Đốp, T.Bình Phước

Thông tin tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 01, 02.

- Diện tích: 89,57935ha (Bằng chữ: Tám mươi chín phẩy năm bảy chín ba lăm hecta).

- Hình thức sử dụng: riêng: 89,57935ha, chung: không m2.

- Mục đích sử dụng: Đất rừng sản xuất.

- Thời hạn sử dụng: đến ngày 22/11/2060.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Tài sản khác gắn liền với đất:

- Cao su trồng năm 2009 (80ha) đã khai thác được 3 năm, cao su trồng năm 2011 (9,57935ha) chuẩn bị khai thác, đường kính cây khoảng 22-25 cm, tỷ lệ cây đạt được đường kính nêu trên khoảng 95%

- 15 nhà ở công nhân có sân bê tông, 01 nhà thu hoạch mủ, 01 bể chứa mủ, 01 giếng đào, 01 giếng khoan, đã có hệ thống điện.

5. Giá khởi điểm (Đã bao gồm thuế VAT): 34.040.000.000đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm, tương đương với 3.404.000.000 đồng.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số tài khoản1041000000779 tại Ngân hàng Vietcombank – CN Bình Phước.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/10/2018 đến hết ngày 23/10/2018.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 15/10/2018.

- Địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/10/2018 đến ngày 21/10/2018.

- Địa điểm:

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0948765673 – 1800 6365.

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - 0919 101 990 (ông Đoàn Văn Hình).

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/10/2018 đến ngày 21/10/2018.

- Địa chỉ:

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0948765673 – 1800 6365.

+ Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí – Chi nhánh Bình Phước, số 480 ĐT 741 thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - 0919 101 990 (ông Đoàn Văn Hình).

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.