(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 269 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25/01/2019. 
Ngày 25/01: Có 1/269 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 25/01: Có 1/269 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 268 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190149555-00), dự kiến phát hành YCBG từ 15 giờ 24 phút ngày 25/01/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/01/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.