(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019 như sau:

Quyền sử dụng đất thửa đất có diện tích 940,0 m2, số thửa 40A/B1 lô 26BC, KĐTM ngã Năm, Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Mục đích sử dụng đất: ODT - Đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 74.000.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000.000 đồng.

Người có tài sản đấu giá: Công ty CP Đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải. Địa chỉ: Số 441 đường Đà Nẵng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 23/01/2019.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 17/01/2019 và ngày 18/01/2019 tại địa chỉ của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 24/01/2019.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30, ngày 25/01/2019.

Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV Đấu giá tài sản TP. Hải Phòng.

Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ trên.