Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đăk Hà

Địa chỉ: Thi trấn Đăk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 23/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 22/02/2022 - 17:00 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản: Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum. Số tài khoản: 0761 002378899 Tại ngân hàng: Vietcombank tỉnh Kon Tum. Hoặc số tài khoản: 110600200444 - Tại ngân hàng Vietinbank Kon Tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 24/03/2022

Địa điểm: Số 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 8
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 9
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 10
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 11

2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư