Ngày 24/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2022 do UBND huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Anh

Địa chỉ: Số 141, đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0969 722662

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hà Trung

Địa chỉ: TT. Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 21/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 26/01/2022 - 17:00 21/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Địa điểm đăng ký tham gia: Tại UBND xã Hà Sơn và Văn phòng Công ty (giờ hành chính) * Điều kiện, cách thức đăng ký: - Có đơn đề nghị tham gia đấu giá do công ty phát hành; trong đơn cam kết khi trúng đấu giá phải đúng thời hạn nộp tiền theo quy định; - Nộp đủ tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định - Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. - Người trực tiếp tham gia đấu giá, hoặc người được ủy quyền có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ (tính đến thời điểm làm thủ tục vào phòng đấu giá), thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/02/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Hà Sơn

Ngày 24/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 24/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 24/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư