Ngày 24/12/2022, đấu giá thanh lý máy móc thiết bị đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN 24thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 24/12/2022 do Kho bạc Nhà nước Gia Lai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh VN 24. Đ/c: Số 58 - 60, Trần Khánh Dư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Người có tài sản: Kho bạc Nhà nước Gia Lai. Đ/c: Số 38 Nguyễn Du, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản đấu giá: Thanh lý máy móc thiết bị đã qua sử dụng (máy bơm dự phòng, phòng cháy chữa cháy).

Tổng giá khởi điểm: 450.300.000 đồng.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21 đến ngày 23/12/2022.

Thời gian bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 12/12/2022 đến ngày 21/12/2022

Số điện thoại: 02693759772.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 24/12/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh VN 24.

Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư