Ngày 24/10/2022, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu và vật tư ứ đọng tại tỉnh Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2022 do Công ty Điện lực Kiên Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Kiên Giang. Đ/c: Số 77, đường Cô Bắc, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Tên tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị phế liệu và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất thanh lý năm 2022.

Giá khởi điểm tài sản: 3.809.602.313 đồng. Đã bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản lúc 08h00, ngày 07/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 20/10/2022 (trong giờ hành chính) tại kho Công ty Điện lực Kiên Giang và các kho trực thuộc Công ty Điện lực Kiên Giang.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 24/10/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có các mã chất thải nguy hại liên quan đến lô tài sản thanh lý của Công ty Điện lực Kiên Giang: 15 01 02, 16 01 06, 16 01 08, 16 01 12, 16 01 13, 17 03 05, 18 01 04, 19 02 05, 19 02 06, 08 02 04. Xe chuyên chở CTNH phải được đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại. Giấy phép vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại phải còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có Cam kết về công suất cho phép xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư