Ngày 24/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253678680

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng., Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

quyền sử dụng đất 03 lô đất ở có tổng diện tích 733.7 m2 thuộc Quỹ đất 10% Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Anh Dũng V, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải PhòngKhu nhà ở Anh Dũng V, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

10,451,556,500

2,090,311,300

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 19/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 21/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/10/2022 - 17:00 21/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 24/10/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư