Ngày 24/10/2022, đấu giá 13 xe ô tô tại tỉnh Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2022 do Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Số 3 Trần Phú, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14h00’, ngày 24/10/2022 tại Hội trường A1 - Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Phố Mai Sơn I, P. Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tài sản đấu giá: 13 xe ô tô đã được UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi, thanh lý tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND, ngày 19/7/2022 và 1974/QĐ-UBND, ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ. Chia làm 02 lô xe ô tô:

- Lô xe số 01 (07 xe). Giá khởi điểm: 748.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 110.000.000 đồng;

- Lô xe số 02 (06 xe). Giá khởi điểm: 681.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết về tài sản theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 12/10/2022 đến 11h30, ngày 21/10/2022 (giờ hành chính). Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 19/10 đến 11h30, ngày 21/10/2022. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; https://taisancong.vn; http://daugiaso5.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư