(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Rạch Giá ủy quyền như sau:

1.1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 81 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang: - Diện tích đất: 85,7m²; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. - Công trình xây dựng trên đất: Nhà (01 trệt, 02 lầu) diện tích sử dụng 331,69m2. 1.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 58 đường Hàm Nghi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang: - Diện tích đất: 68,8m²; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị. - Công trình xây dựng trên đất: Nhà (01 trệt, 01 lầu) diện tích sử dụng 152,57m2 (do công trình hiện nay đã xuống cấp, sau khi trúng đấu giá người trúng đấu giá phải tháo dỡ công trình xây dựng nêu trên).

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Rạch Giá

Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ảnh 3