(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do UBND thành phố Hạ Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Bệnh viện quốc tế tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, dự án Nhà trẻ mẫu giáo tại lô đất CC07 thuộc Khu đô thị hình thành giữa tuyến kè mới và tuyến kè đường bao biển khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A,B,C,D, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, dự án Khách sạn Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.

UBND thành phố Hạ Long

Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 7
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 8
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 9
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ảnh 10