(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do UBND huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đối với 04 (bốn) ô đất tại khu Bình Phú, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm các ô đất 5.500.000 đồng/m2; Tiền đặt trước các ô đất 150.000.000 đồng/ô.

UBND huyện Cẩm Khê

Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 3