(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền tổ chức đấu giá khai thác 40,10 ha gỗ rừng trồng sản xuất của UBND huyện Phong Điền; Vị trí, địa danh: Gồm 15 lô, Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 59, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích thiết kế khai thác: 40,10 ha; Loài cây khai thác: Keo (Keo lá tràm xen Keo tai tượng) và Thông nhựa, Trồng năm 2001 và 2005.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền

Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 24/9/2021, đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5