(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 24/9/2021, đấu giá máy xới đất tại tỉnh Hà Giang ảnh 1